ZEFERINO ENTREVISTA AL DP PAU CATAL?

En Zeferino Iluminaci?n Profesional?volem compartir la nostra entrevista amb el director de fotografia Pau Catal?. Nascut a Barcelona, ??va estudiar cinema a l’ESCAC, especialitzant com a Director de Fotografia. El 2004, Wim Wenders li va triar com a director de fotografia per rodar “Barcelona asleep”, un comercial dels European Film Awards. Ja en 2006 va participar en el Camerimage Lodz Film Festival amb el curtmetratge “No vull la nit”.?El seu profund coneixement del proc?s de realitzaci? cinematogr?fica i les habilitats t?cniques es basen en l’experi?ncia directa en tots els nivells del proc?s de fotografia, havent treballat primer com el?ctric i despr?s com a c?mera en comercials de marques com Mercedes, Heineken, Vodafone o Movistar, entre molts altres.?Com a director de fotografia, Pau ha desenvolupat un marcat estil visual i una empatia per les visions personals i les m?ltiples necessitats que els directors troben durant el proc?s cinematogr?fic.

?Quins van ser els teus inicis en la direcci? de fotografia?

La veritat que l’inici va ser una recerca a trav?s de la intu?ci? i les amistats. ?rem un grup d’amics a l’ESCAC particularment cin?fils i li don?vem molta import?ncia a descobrir nous looks est?tics, est?vem molt interessats en les noves narratives del moment. Ens fix?vem en directors tan diferents com Won Kar Wai, Abel Ferrara fins Martin Scorsese, Wim Wenders, Ignmar Bergman, Paul Verhoeven, David Cronenberg entre molts d’altres aix? com els seus directors de fotografia Gordon Willis, Cristopher Doyle, Sven Nykvist, Robert Richardson o Harris Savides, entre molts.

Alhora viatj?vem anualment a Lodz (Pol?nia) a Camerimage entre d’altres festivals on pod?em gaudir d’entrevistes amb els nostres ?dols, veure infinitat de pel?l?cules, jugar com nens amb un cap?al de manetes i anar-nos de festa a Lodz Kaliska per seguir parlant de cinema.

Amb aquests somnis, aquesta experi?ncia i la nostra amistat; el f?iem servir per experimentar i replicar amb m?s o menys ?xit en les nostres practiques rodades en O-Matic 16mm i finalment 35mm.

?Quin ha estat el teu treball m?s rellevant o amb el que has quedat m?s satisfet?

No crec que pugui decidir-me per un. La veritat ?s que en tots els treballs m’implico molt i m’aporten molt?ssimes noves experi?ncies.

Recordo els meus primers curtmetratges per estar experimentant i per la m?gia de rodar en suport de foto qu?mic. Recordo amb molt afecte “Costures” un curtmetratge que vam rodar amb Iv?n Tomas que vam aconseguir tirar endavant a trav?s d’anar demanant negatiu sobrant a les productores de cinema i publicitat de Barcelona. Amb tot aquest negatiu record tancar-me al bany de casa meva, usant-ho com una cambra fosca, tallar i reenlatar un metre de cada llauna per fer falques sensitom?triques. Amb el negatiu en bon estat i la script ja vam poder organitzar el pla de rodatge en funci? de la sensibilitat i els n?meros d’estoc. Al final tot va quedar de meravella encara que va suposar un esfor? enorme.

M?s endavant he tingut l’oportunitat de treballar amb multitud de directors amb conceptes o visions fotogr?fiques excepcionals, amb els quals he apr?s molt i entaulat una relaci? proactiva i propositiva. Sempre intento traduir en imatges la visi? del director, a m?s de suggerir-noves opcions.

Quin aparell o projector et portes sempre a un rodatge? Per qu??

No crec que hi hagi un projector determinat. Crec que cada projecte requereix d’unes necessitats especials. Aix? i coincideixo amb els meus col?legues que tant les Kinoflood, Celeb com la s?rie M tenen un molt bon rendiment per pot?ncia i lleugeresa, per? tamb? em considero un enamorat dels projectors amb lent Fresnel, els dedolights o els tubs fluorescents. No em decideixo per un. Tot dep?n de com hagis de fer servir aquest projector, particularment si l’utilitzes a contrallum o a favor, per a fons o per al personatge i tamb? de la llum aprofitable de les pr?pies localitzacions. Treballar la qualitat d’aquesta llum difumin?ndola o no, jugant amb m?s flood o m?s spot. Sobre els projectors sempre vigilo molt amb les fuites de llum indesitjats.

7

Tens algun referent audiovisual o director de fotografia que t’hagi marcat?

La veritat ?s que avui en dia hi ha tantes produccions audiovisuals de tota mena que un es queda fascinat di?riament amb les noves propostes. Crec que el nostre treball ?s present en diferents tipus de produccions cinematogr?fiques, publicitat, documentals, videoclips, s?ries, videoart. etc

Per descomptat que directors de fotografia com Roger Deakins, Harris Savides, Gordon Willis, Jordan Cronenweth, Jos? Luis Alcaine, N?stor Almendros, Xavi Jim?nez o Oscar Faura entre molt?ssims altres han estat referents per a mi. Tamb? Santi Peyrona o Mario Montero m’han ensenyat molt?ssim personalment.

Em sento a gaudir d’una bona pel?l?cula esperant que aparegui el t?tol de director de fotografia, li aplaudeixo a mi mateix i penso que bo ets, com t’ho has currat.

Com creus que evolucionar? la posici? del director de fotografia?

Avui en dia la nostra professi? ?s requerida en molts sectors i el nostre propi est? en constant evoluci?. Tant c?meres, projectors o continguts es modifiquen cada dia. ?s molt important estar atent a aquests canvis i saber com podem aplicar-los en les nostres produccions. Considero que la nostra figura sempre ser? un referent necessari per saber aplicar la tecnologia i aconseguir explicar la hist?ria de la millor manera.

En aquest sentit, la nostra responsabilitat ?s ser coneixedors de tota aquesta tecnologia des dels filtres, els objectius, les c?meres, els formats, les obturacions, el tractament del color i els suports. Des com s’aconsegueix amb un gimball, una steady,?un dolly o un iphone, finalment saber que requereix cada situaci?.

1

Si poguessis demanar un projector a mida, quines caracter?stiques li demanaries?

Suposo que li demanaria que fos un projector que predir com clareja el dia i que dia far?, A m?s d’adaptar-se al m?xim a les meves necessitats. Ara seriosament, crec que cada vegada m?s ens estem acostant a projectors que ens estalvien temps, per exemple amb molts projectors pots decidir quina temperatura de color o fins i tot el color que vols. Aix? ens apropa a un m?n m?s lliure de les gelatines de color la qual cosa suposa un gran avan? a nivell de temps que consumim en el set filtrant aparells, ?mplia nostres matisos i paleta de colors. A m?s tenim m?s projectors eficients a nivell d’energia / rendiment, pes, etc. Cosa que fa estalviar en tirar m?nigues m?s pesades als nostres el?ctrics i una major rapidesa.

http://www.paucatala.com

http://www.imdb.com/name/nm3030398/?ref_=nv_sr_1

Deja un comentario