NEWS

Zeferino amb Nigel Bluck A.C.S

Durant el mes de Novembre, la productora La cosa de las Películas, va estar rodant un espot de Gillete a Barcelona. El D.O.P amb el que van treballar va ser Nigel Bluck, prestigiós D.O.P que ha treballat en films com L’Arbre, Handsome Harry, la segona unitat

Leer Más »

Zeferino con Nigel Bluck A.C.S

Durante el mes de Noviembre, la productora La cosa de las Películas, estuvo rodando un spot de Gillete en Barcelona. El D.O.P con el que trabajaron fue Nigel Bluck, prestigioso D.O.P  que ha trabajado en films como El Árbol, Handsome Harry, la segunda unidad del

Leer Más »

Zeferino i Freixenet

Cada any per aquestes dates es roda l’esperat anunci de Nadal, l’espot de Freixenet que, amb o sense bombolles, sempre ens sorprèn. Aquesta vegada la producció va a càrrec de Oxígeno Producciones i al projecte s’ha sumat el realitzador Howard Greenhalg, qui ja havia realitzat un espot

Leer Más »

Zeferino and Freixenet

Every year now the awaited commercial of all the Christmases is rolled, the spot of Freixenet that, with or without bubbles, always surprises to us. This time the production goes to de  Oxígeno Producciones and  to the project the director Howard Greenhalg has added itself, who already

Leer Más »

Zeferino y Freixenet

Cada año por estas fechas se rueda el esperado anuncio de todas las Navidades, el spot de Freixenet que, con o sin burbujas, siempre nos sorprende. Esta vez la producción va a cargo de Oxígeno Producciones y al proyecto se ha sumado el realizador  Howard Greenhalg, quién

Leer Más »