Zeferino ™

Pol. Ind. Can Buscarons de Baix.

Passatge de la Industria n.1

08170 Montornès del Vallès

BARCELONA

[T] +34 932 649 950

[F] +34 932 649 955

www.zeferino.com
Condicions d'ús

Condicions d'ús

Termes i Condicions d’ús de la web

1. Condicions 

En accedir a aquest lloc web, vostè accepta estar obligat per aquests Termes del lloc web i condicions d’ús, totes les lleis i reglaments aplicables, i accepta que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables. Si vostè no està d’acord amb qualsevol d’aquests termes, està prohibit l’ús o accés a aquest lloc. Els materials continguts en aquest lloc web estan protegits per drets d’autor i dret de marques.

 

2. Llicència d’ús 
Es concedeix permís per desar temporalment una còpia dels materials (d’informació o programari) al lloc web Zeferino TM és per a ús personal, no comercial només transitòria. Aquesta és la concessió d’una llicència, no una transferència de títol, i sota aquesta llicència no podrà: modificar o copiar els materials, l’ús dels materials per a qualsevol propòsit comercial, o per a qualsevol exhibició pública (comercial o no comercial); intentar descompilar o realitzar enginyeria inversa qualsevol programari contingut en el lloc web Zeferino TM; eliminar els drets d’autor o altres notacions de propietat de els materials, o transferir el material a una altra persona o “mirall” dels materials en qualsevol altre servidor. Aquesta llicència acabarà automàticament si viola qualsevol d’aquestes restriccions i pot ser acabat per Zeferino TM en qualsevol moment. Després de cancel lar la seva visió d’aquests materials o en la terminació d’aquesta llicència, haurà de destruir qualsevol material descarregat en el seu poder ja sigui en format electrònic o en format imprès.

 

3. Renúncia 
Els materials en el lloc web Zeferino TM es proporciona “com està”. Zeferino TM no ofereix cap garantia, expressa o implícita, i per aquesta renúncia i nega totes les garanties, incloent, sense limitació, les garanties o condicions implícites de comercialització, idoneïtat per un propòsit particular o no violació de propietat intel lectual o qualsevol altra violació dels drets. A més, Zeferino TM no garanteix ni fa cap representació pel que fa a l’exactitud, els resultats probables, ni la fiabilitat de la utilització dels materials a la seva pàgina d’Internet o d’un altre tipus relativa als materials o en qualsevol lloc lligat a aquest lloc.

 

4. Limitacions 
En cap cas, Zeferino TM o els seus proveïdors seran responsables per qualsevol dany (incloent, sense limitació, danys per pèrdua de dades o beneficis, oa causa de la interrupció del negoci,) sorgits de o la impossibilitat d’usar els materials a Internet Zeferino TM lloc, encara que Zeferino TM o un representant autoritzat de Zeferino TM ha estat notificat en forma oral o per escrit de la possibilitat d’aquests danys. Com que algunes jurisdiccions no permeten limitacions sobre garanties implícites o limitacions de responsabilitat per danys indirectes o incidentals, aquestes limitacions poden no aplicar-se a vostè.

 

5. Les revisions i errades 
Els materials que apareixen al lloc web Zeferino TM podria incloure errors tècnics, tipogràfics o fotogràfics. Zeferino TM no garanteix que qualsevol dels materials al seu lloc web sigui precisa, completa o actualitzada. Zeferino TM pot fer canvis als materials continguts en el seu lloc web en qualsevol moment sense previ avís. Zeferino TM no, però, que es compromet a actualitzar els materials.

 

6. Enllaços 
Zeferino TM no ha revisat tots els llocs vinculats a la seva pàgina d’Internet i no és responsable pel contingut d’aquest lloc. La inclusió de qualsevol enllaç no implica aprovació per part de Zeferino TM del lloc. L’ús de qualsevol lloc web vinculat com és sota el propi risc de l’usuari.

 

7. Condicions d’ús de Modificacions 
Zeferino TM pot revisar aquests termes d’ús del seu lloc web en qualsevol moment sense previ avís. En utilitzar aquest lloc web vostè accepta estar obligat per la versió actual d’aquests Termes i Condicions d’ús.

 

8. Legislació 
Qualsevol reclamació vàlida pel lloc web Zeferino TM es regirà per les lleis de l’Estat d’España sense tenir en compte el seu conflicte de disposicions legals. Termes i Condicions Generals aplicables a l’ús d’un lloc web.

 

Política de Privacitat 
La seva privacitat és molt important per a nosaltres. En conseqüència, hem desenvolupat aquesta Política per tu per entendre com recopilem, l’ús, comunicar i divulgar i fer ús d’informació personal. A continuació es detalla la nostra política de privacitat. Abans o en el moment de recollir la informació personal, identificarem els fins per als quals la informació està sent recopilada. Anem a recollir i utilitzar la informació personal únicament amb l’objectiu de complir amb els fins especificats per nosaltres i per a altres finalitats compatibles, llevat d’obtenir el consentiment de la persona interessada o del requerit per la llei. Només es conservaran les dades personals durant el temps necessari per al compliment dels dits fins. Nosaltres recollim informació personal per mitjans legítims i justs i, si s’escau, amb el coneixement o consentiment de la persona en qüestió. Les dades personals han de ser pertinents als fins per als quals es va a utilitzar, i, en la mesura necessària per a aquests fins, ha de ser precisa, completa i actualitzada. Anem a protegir la informació personal de garanties raonables de seguretat contra pèrdua o robatori, així com l’accés no autoritzat, revelació, còpia, ús o modificació. Anem a posar a disposició dels clients informació sobre les nostres polítiques i pràctiques relatives a la gestió d’informació personal. Estem compromesos a dur a terme el nostre negoci d’acord amb aquests principis per tal d’assegurar que la confidencialitat de les dades personals estan protegits i mantinguts.